De benefiet wedstrijd zal dit jaar gehouden worden op 21 juli.
Ruiter vereniging de Weelruiters heeft ons weer uitgenodigd om net als vorig jaar een wedstrijd te organiseren tijdens Jumpin’de Weel in Nissse.

Zie ook Benefiet wedstrijd

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...