Dit jaar worden de selectie wedstrijden gehouden op 3 mrt, 30 en 31 mrt. en 27 april.

De wedstrijden worden gehouden op:
3 maart in Kaatsheuvel
30 en 31 maart in Hoogerheide
27 april nader te bepalen.

De selectie wedstrijden staan open voor alle 2e en 3e graads combinaties. Zie ook de inschrijf regels voor aanvullende informatie.

Er zullen in 4 selectie dagen 12 rondjes gelopen worden waarvan de beste 4xVP en 4xJP mee tellen.

Het inschrijfgeld voor 12 rondjes is 70 euro per combinatie, dit geld komt volledig ten goede aan het te formeren IMCA team 2019.

De keurders zullen worden:
3 maart-> Hilda Schriek
30 en 31 maart -> Bart de Decker

Inschrijven

Inschrijven kan door invullen van het inschrijfformulier én het betalen van het verschuldigde inschrijfgeld.

Inschrijven kan voor alle selectiewedstrijden in één keer, door ‘selectiewedstrijden’ te selecteren op het inschrijfformulier. het Inschrijfgeld bedraagt dan € 70.= voor alle wedstrijden.
Wil je mee doen aan één of meer open wedstrijd(en), dan kan je per wedstrijd inschrijven door op het inschrijfformulier de gewenste wedstrijd data te selecteren.
Het inschrijfgeld is dan € 20.= per ingeschreven combinatie/wedstrijd. Schrijf je voor alle open wedstrijden in dan is het inschrijfgeld ook € 70.=.

Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden naar:
IBAN: NL87INGB0006001493
BIC: INGBNL2A
tnv. Stichting Imca Nederland (zie contact gegevens).

ps.
Bij minder dan 60 inschrijvingen zal de wedstrijd op 27 april vervallen en zullen er 12 rondjes in 3 dagen gelopen worden.