Selectie wedstrijden

Inschrijf regels

 • Deelname aan het kwalificatie toernooi en IMCA 2012 staat open voor alle honden B1, B2 en C Cynophillia en B en C klasse FHN.
 • Het kwalificatie toernooi en IMCA 2012 worden gelopen aan de hand van het FCI reglement.
 • Inschrijven voor de 4 kwalificatie wedstrijden (deelname aan alle 4 kwalificatie wedstrijden is niet verplicht) d.m.v. een ingevuld inschrijfformulier, en d.m.v betaling met vermelding van naam handler, naam hond en evt. wedstrijd data.
 • Inschrijfgeld voor het kwalificatie toernooi bedraagt eenmalig 70 euro. (voor de oefenwedstrijden 20 euro per wedstrijd).
 • Inschrijven verplicht tot betalen en bij plaatsing tot deelname aan het IMCA 2012.
 • Wedstrijd data 4 maart, 18 maart, 7 april en 30 april.
 • Alle wedstrijden zullen gehouden worden in het In- en Outdoorcentrum Dogs in Touch te Bergen op Zoom.
 • Inschrijven is mogelijk tot een maximum van 150 inschrijvingen.
 • Aanvang verkennen: 9.00 uur.
 • Er zullen tijdens de 4 selectie wedstrijden in totaal 4 spelletjes, 4 Vast Parkoersen en 4 Jumpings gelopen worden.
  Waarbij voor zowel het VP als JP de beste drie uitslagen geteld worden.
 • Op iedere kwalificatie wedstrijd zijn op het Vastparcours en Jumping de volgende punten te verdienen:
  • Op de eerste dag wordt bepaald hoeveel deelnemers (per klasse) aan de selectie deelnemen.
  • Dit aantal bepaalt het aantal punten dat de winnaar (per klasse) in alle vier de wedstrijden kan winnen.
  • 1e plaats = aantal deelnemers selectie 1e dag
  • 2e plaats = aantal punten winnaar – 1
   etc.
  • Meer dan 5,99 fouten, diskwalificatie of niet aanwezig = geen punten.
  • Punten worden gegeven aan de combinatie van hond en handler.
 • Rangschikking is op basis van het meeste aantal punten. Geplaatst voor de IMCA 2012 zijn de beste 5 (per klasse) uit het klassement. De IMCA kampioen van vorig jaar (Jan Sprij met Fin) wordt als 6e deelnemer aan het Large team toegevoegd. Staat Jan Sprij na de 4e selelectie wedstrijd bij de eerste vijf dan wordt de 6e geklasseerde Large combinatie geselecteerd.
 • De eerste vier van het klassement na 4 wedstrijden zullen zowel individueel als de team wedstrijd lopen.  
 • Na iedere kwalificatie wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt en gepubliceerd op deze site.
 • Loopse teven mogen deelnemen aan de kwalificatie wedstrijden.
 • Inschrijver verklaart dat de hond, op het moment van inschrijving, in goede gezondheid verkeert. Mocht hier na inschrijving verandering in optreden hij/zij dit kenbaar zal maken bij de organisatie. In geval van ernstige twijfel over de gezondheidstoestand van de hond, behoud de organisatie zich het recht voor, eventueel na raadplegen van een deskundige, de hond uit het kwalificatie toernooi of na plaatsing voor de IMCA2012 uit het team te halen.
 • Bij plaatsing verplicht de deelnemer zich, tot het deelname aan minimaal 50% van de te houden trainingen in voorbereiding op de IMCA 2012.
 • Men neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijd(en), de organisatie raadt een W.A.aansprakelijkheidsverzekering incl. schade door honden aan.
 • Bij het niet naleven van de huisregels van de DIT hal, ontvangt men twee keer een waarschuwing, bij de derde overtreding volgt verwijdering van het terrein en uitsluiting van de verdere wedstrijden.
 • De organisatie behoud zich het recht voor indien nodig aanvullende regels en bepalingen op te stellen

Regels voor inschrijving oefenwedstrijden t.b.v. sponsering:

 • De bovenstaande inschrijf regels gelden ook voor de oefenwedstrijden met als aanvulling:
 • Als je je niet wil/kan plaatsen voor het IMCA team, maar wel aan de wedstrijd(en) wil meedoen, dan kan je je inschrijven voor de oefenwedstrijden.
 • Deelname aan de oefenwedstrijden is alleen mogelijk als er voldoende plaats is, de deelnemers aan de selectiewedstrijden gaan altijd voor.
 • Deelname staat open voor alle honden vanaf B1 klasse Cynophillia en vanaf B klasse FHN.
 • Inschrijven voor de oefenwedstrijden kan per wedstrijd of voor meerdere tegelijk d.m.v. een ingevuld inschrijfformulier.
 • Inschrijfgeld voor de oefenwedstrijden bedraagt 20 euro per wedstrijd in 1 keer te voldoen uiterlijk een week voor de wedstrijd datum. (Doe je mee aan 4 oefenwedstrijden dan is het inschrijfgeld 70 euro).
 • Inschrijven verplicht tot betalen.

De eerste drie selectie wedstrijden zullen gekeurd worden door de 3 keurders van de IMCA/PAWC in België. De vierde wedstrijd zal gekeurd worden door de IMCA coach van dit jaar Werner Rosseau.

Gelieve de inschrijf kosten over te maken op gironummer 6001493. t.n.v. Stichting IMCA Nederland Hellevoetsluis o.v.v. naam hond, naam handler.

Wedstrijd leiding:
Pieter van Diest
de Balder 20
3224 GB Hellevoetsluis
e-mail: p.diest@chello.nl
telefoon : 06-44 730 796.