Inschrijf regels

Inschrijf regels

 • Deelname aan het kwalificatie toernooi en IMCA 2016 staat open voor alle honden B1, B2 en C (2e en 3e graad RvB) en B en C klasse FHN.
 • A klasse honden komen niet voor de selectie in aanmerking, voor hen zal een aangepast parcours neergezet worden.
 • Het kwalificatie toernooi en IMCA 2016 worden gelopen aan de hand van het FCI reglement.
 • Inschrijven voor de 4 kwalificatie wedstrijden (deelname aan alle 4 kwalificatie wedstrijden is niet verplicht) d.m.v. een ingevuld inschrijfformulier, en d.m.v betaling met vermelding van naam handler, naam hond en evt. wedstrijd data.
 • Inschrijfgeld voor het kwalificatie toernooi bedraagt eenmalig 70 euro. (voor de open wedstrijden 20 euro per wedstrijd, doe je aan 4 open wedstrijden mee, dan is het inschrijfgeld ook 70 euro).
 • Inschrijven verplicht tot betalen en bij plaatsing tot deelname aan het IMCA 2016.
 • Wedstrijd data op 28 febr. 12 maart, 13 maart en 27 april.
 • De wedstrijden zullen gehouden worden in diverse maneges.
 • Inschrijven is mogelijk tot een maximum van 140 inschrijvingen.
 • Aanvang verkennen: 9.00 uur.
 • Er zullen tijdens de 4 selectie wedstrijden in totaal 6 Vast Parkoersen en 6 Jumpings gelopen worden. Waarbij voor zowel het VP als JP de beste vier uitslagen geteld worden.
 • Op iedere kwalificatie wedstrijd zijn op het Vastparcours en Jumping punten te verdienden, de puntentelling is gelijk aan die van de competitie
  • Voor de Large: 80 voor de eerste plaats, 75 voor de 2e, enz. (70, 65, 60, 56, 52, 48, 44, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 23, 21, 19 enz.)
  • Voor de Small en Medium: 40 voor de eerste plaats, 36 voor de tweede plaats enz. (32, 29, 26, 24, 22, 20, 18 , 16 enz.)
  • Meer dan 5,00 fouten, diskwalificatie of niet aanwezig = geen punten.
  • Punten worden gegeven aan de combinatie van hond en handler.
 • Rangschikking is op basis van het meeste aantal punten. Geplaatst voor de IMCA 2016 zijn de beste 4 combinaties (per klasse) uit het klassement. Deze combinaties zullen zowel individueel als de team wedstrijd lopen.
 • De 5e combinatie (per klasse) die zich plaatst voor de IMCA 2016, wordt geselecteerd op basis van het meeste aantal podiumplaatsen. (Bij een gelijk aantal podiumplaatsen wordt de combinatie met het meeste aantal punten geselecteerd) Deze combinatie zal alleen individueel lopen.
 • Mocht er van de 12 meetellende rondjes, minder dan 6 keer punten zijn behaald, dan behoud de organisatie zich het recht voor deze deelnemer niet tot het IMCA team toe te laten.
 • Na iedere kwalificatie wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt en gepubliceerd op deze site.
 • Loopse teven mogen deelnemen aan de kwalificatie wedstrijden.
 • Inschrijver verklaart dat de hond, op het moment van inschrijving, in goede gezondheid verkeert. Mocht hier na inschrijving verandering in optreden hij/zij dit kenbaar zal maken bij de organisatie. In geval van ernstige twijfel over de gezondheidstoestand van de hond, behoud de organisatie zich het recht voor, eventueel na raadplegen van een deskundige, de hond uit het kwalificatie toernooi of na plaatsing voor de IMCA2016 uit het team te halen.
 • Bij plaatsing verplicht de deelnemer zich, tot het deelname aan minimaal 50% van de te houden trainingen in voorbereiding op de IMCA 2016. In overleg met de Coach kan hiervan afgeweken worden
 • Men neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijd(en), de organisatie raadt een W.A.aansprakelijkheidsverzekering incl. schade door honden aan.
 • Handlers, waarvan het gedrag aanleiding heeft gegeven tot schriftelijke klachten, zijn uitgesloten van deelname aan de selectiewedstrijden.
 • De organisatie behoud zich het recht voor indien nodig aanvullende regels en bepalingen op te stellen

Regels voor inschrijving open wedstrijden t.b.v. sponsering:

 • De bovenstaande inschrijf regels gelden ook voor de open wedstrijden met als aanvulling:
 • Als je je niet wil/kan plaatsen voor het IMCA team, maar wel aan de wedstrijd(en) wil meedoen, dan kan je je inschrijven voor de open wedstrijden.
 • Deelname aan de open wedstrijden is alleen mogelijk als er voldoende plaats is, de deelnemers aan de selectiewedstrijden gaan altijd voor.
 • Deelname staat open voor alle honden uit alle klassen RvB en FHN.
 • Inschrijven voor de open wedstrijden kan per wedstrijd of voor meerdere tegelijk d.m.v. een ingevuld inschrijfformulier.
 • Inschrijfgeld voor de open wedstrijden bedraagt 20 euro per wedstrijd in 1 keer te voldoen uiterlijk een week voor de wedstrijd datum. (Doe je mee aan alle 4 open wedstrijden dan is het inschrijfgeld 70 euro).
 • Inschrijven verplicht tot betalen.

Gelieve de inschrijf kosten over te maken op Rekening 6001493, IBAN: NL87INGB0006001493, BIC: INGBNL2A, t.n.v. Stichting IMCA Nederland Hellevoetsluis o.v.v. naam hond, naam handler. Wedstrijd leiding: Pieter van Diest Meidoornstraat 15 4486CB Colijnsplaat e-mail: info@pvandiest.nl telefoon : 06-44 730 796.