• De parcoursen die gelopen worden zijn op het niveau van 2e graad Raad van Beheer. Deelname met beginnende/onervaren honden is dan ook niet toegestaan.
 • Als je je niet wil/kan plaatsen voor het IMCA team, maar wel aan de wedstrijd(en) wil meedoen, dan kan je je inschrijven voor de open wedstrijden (zie open wedstrijdrijden ).
 • De selectie wedstrijden en de IMCA/PAWC worden gelopen aan de hand van het FCI reglement.
 • Inschrijven voor de selectie wedstrijd d.m.v. een ingevuld inschrijfformulier, en d.m.v betaling met vermelding van naam handler, naam hond.
 • Inschrijfgeld voor het kwalificatie toernooi bedraagt eenmalig 20 euro. .
 • Inschrijven verplicht tot betalen.
 • De inschrijvingen zijn beperkt van 60 tot 115 deelnemers. Bij minder dan 60 inschrijvingen gaat een deel van de selectie wedstrijden niet door,
  bij een maximum van 115 inschrijvingen komen de overige lopers op een wachtlijst.
 • Er zullen tijdens de selectie wedstrijden in totaal 2 Vast Parkoersen en 1 Jumping gelopen worden. Waarbij voor zowel het VP als JP alle uitslagen geteld worden.
 • Op het Vastparcours en Jumping zijn punten te verdienden:
  1. 80 pnt. voor de eerste plaats, 75 pnt. voor de 2e, enz. (70, 65, 60, 56, 52, 48, 44, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 23, 21, 19 enz.)
  2. Meer dan 5,00 fouten, diskwalificatie of niet aanwezig = geen punten.
  3. Punten worden gegeven aan de combinatie van hond en handler.
  4. SPT per parcours is de tijd van de 1e plaats + 10 %
 • Rangschikking is op basis van het meeste aantal punten. Geplaatst voor de IMCA zijn de beste 4 combinaties per klasse Large, Intermediate, Medium, Small uit het klassement. De combinaties zullen zowel individueel als de team wedstrijd lopen.
 • Mocht er op minder dan de helft van de rondjes punten zijn behaald, dan behoud de organisatie zich het recht voor deze deelnemer niet tot het IMCA team toe te laten.
 • Loopse teven mogen deelnemen aan de kwalificatie wedstrijden.
 • Inschrijver verklaart dat de hond, op het moment van inschrijving, in goede gezondheid verkeert. Mocht hier na inschrijving verandering in optreden hij/zij dit kenbaar zal maken bij de organisatie. In geval van ernstige twijfel over de gezondheidstoestand van de hond, behoud de organisatie zich het recht voor, eventueel na raadplegen van een deskundige, de hond uit het kwalificatie toernooi of na plaatsing voor de IMCA 2023 uit het team te halen.
 • Men neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijd(en), de organisatie raadt een W.A.aansprakelijkheidsverzekering incl. schade door honden aan.
 • Handlers, waarvan het gedrag aanleiding heeft gegeven tot schriftelijke klachten, zijn uitgesloten van deelname aan de selectiewedstrijden.
 • De organisatie behoud zich het recht voor indien nodig aanvullende regels en bepalingen op te stellen
 
REGELS VOOR INSCHRIJVING OPEN WEDSTRIJDEN T.B.V. SPONSERING:
 • De bovenstaande inschrijf regels gelden ook voor de open wedstrijden met als aanvulling:
 • Deelname aan de open wedstrijden is alleen mogelijk als er voldoende plaats is, de deelnemers aan de selectiewedstrijden gaan altijd voor.
 • Deelname staat open voor alle honden uit alle klassen Er wordt op hetzelfde parcours als voor de selectie gelopen.
 • Inschrijven voor de open wedstrijden kan d.m.v. een ingevuld inschrijfformulier.
 • Inschrijfgeld voor de open wedstrijden bedraagt 20 euro.
 • Inschrijven verplicht tot betalen.